[QUEST 1]LOVE ME LOVE MY ALLMATES

posted on 09 Aug 2014 12:37 by karasumori

เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของ

ชื่อผู้ใช้งาน (ชื่อเจ้าของ): KEMA (เคมะ) 


ชื่อของออลเมท (ชื่อ Allmates): คุโร


ชนิดของออลเมท (ประเภทคอมพิวเตอร์): แมว♂ลักษณะของออลเมท (Allmates อักขระ): แมวขนสีขาวดำสูง (ยืน) 40 ซม ค่อนข้างเบาติดตั้งระบบแผนที่

 

เสียงของออลเมท (Couputer เสียง):   เสียงผู้ชายออกแหบ ๆ เล็กน้อยคำพูดจะแนวกี้ ๆ ๆ ๆ ๆ ลงท้าย

 

ลักษณะนิสัย (แนวโน้ม):  สบาย ๆ ขี้แกล้ง

 

พื้นผิวสัมผัส (Tezawari / สัมผัส):  ขนนุ่ม   

 

หน้าที่ของออลเมท:   บอกเส้นทางลัดทางเดินพิเศษ  มีระบบบอกระยะและเวลาด้วยจึงค่อนข้างบริหารเวลาได้ดี

 

เตือนบอกเวลา  ซี้กันมาก

 

สิ่งที่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในตัวออลเมท:  (เคมะ):อยากให้ลอยได้ แบบบินไปมาเหมือนแมลงวันบนถังขยะสดหน่ะครับ (คุโร): .......... 

(เคมะ) ^ ^

edit @ 9 Aug 2014 19:08:04 by rikichi

Comment

Comment:

Tweet